• Communicatiebeleidsplan

  • In een goede communicatie ligt de sleutel tot succes en tot het goed functioneren van een vereniging. Via communicatie is iedereen op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging. Je wordt in staat gesteld om mee te doen binnen de vereniging. Het zorgt voor binding tussen leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren, supporters etc. En door afspraken te maken over hoe we communiceren, draagt communicatie ook bij aan de uitstraling die we als vereniging naar buiten toe hebben.

    Het communicatiebeleidsplan is geschreven door de commissie communicatie in opdracht van het bestuur van VV Dalen. Het is tegelijkertijd het communicatiebeleidsplan van SJO Dalen-DSC. Waar in het communicatiebeleidsplan VV Dalen staat, kan ook SJO Dalen-DSC worden gelezen. Afstemming over communicatie rondom jeugd wordt gedaan met de jeugdvoorzitter.

    Het communicatiebeleidsplan beschrijft de visie en missie van de vereniging en de daaruit voortkomende communicatiedoelstellingen. Ook bevat het een overzicht van de doelgroepen, communicatiemiddelen en de taken en verantwoordelijkheden van de commissie.

    Het communicatiebeleidsplan vindt u hier.
     

rfwbs-slide