• Contributie

 • Leeftijdsgebonden contributie verdelen we in drie groepen:

  • Onderbouw: leden die aan het eind van het lopende jaar jonger zijn dan 12 jaar.
  • Middenbouw: leden die aan het eind van het lopende jaar 12 jaar of ouder zijn en jonger dan 18 jaar.
  • Bovenbouw: leden die aan het eind van het lopende jaar 18 jaar of ouder zijn.

  Wanneer leden in een hogere leeftijdscategorie terechtkomen gaat de nieuwe leeftijdsgebonden contributie in per juli van het lopende jaar (begin voetbaljaar).
   

  Sinds 20 september 2023 geldt het volgende contributieoverzicht:
   

  Veldvoetbal onderbouw € 9,80  /maand € 117,60  /seizoen  
  Veldvoetbal middenbouw € 12,15  /maand € 145,80  /seizoen  
  Veldvoetbal bovenbouw € 17,00  /maand € 204,00  /seizoen  
  Zaalvoetbal middenbouw € 12,15  /maand € 145,80  /seizoen  
  Zaalvoetbal bovenbouw € 17,00  /maand € 204,00  /seizoen  
  Veld & zaalvoetbal middenbouw € 16,40  /maand € 196,80  /seizoen  
  Veld & zaalvoetbal bovenbouw € 22,55  /maand € 270,60  /seizoen  

   
  Buiten deze leeftijdscategorieën kennen we de volgende contributievormen:

  Veldvoetbal VR18+, 35+, 45+ (7×7)   € 40,00  /seizoen  
  Niet-voetballend verenigingslid € 7,25  /maand € 87,00  /seizoen  
  Donateurs   € 25,00  /seizoen  
  Club van 100   € 5,00  /seizoen  

   

  Op de contributie zijn verder de volgende regels van toepassing:
   

  • De contributiebedragen in het overzicht worden jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Bij de vaststelling wordt rekening gehouden met de jaarlijkse consumentenprijsindex van het CBS (inflatie-/deflatiecorrectie).
  • Voetballende leden (veld en/of zaal) betalen per seizoen € 18,00 voor het kledingfonds.
  • Leden die nog niet zijn overgegaan tot het betalen van de contributie per automatische incasso, betalen € 5,00 extra aan kantoorkosten.
  • De maandelijkse automatische incasso vindt plaats halverwege de maand.
  • De bijdrage voor het kledingfonds wordt doorgaans begin oktober per automatische incasso geïnd (dit geldt alleen voor leden die de contributie ook per automatische incasso betalen).
  • Leden die nog niet zijn overgegaan tot het betalen van de contributie per automatische incasso, ontvangen doorgaans in oktober een factuur met daarop het contributiebedrag en tevens de bijdrage voor het kledingfonds.
  • In bovenstaand overzicht duidt “zaalvoetbal” op zaalvoetbalcompetities die doordeweeks worden afgewerkt. De zaalperiode van jeugdige veldvoetballers gedurende de winterstop valt hier niet onder.
  • De contributie voor veldvoetbal VR18+, 35+ en 45+ is alleen van toepassing op spelers die niet reeds contributieplichtig zijn als voetballend lid in een andere contributiecategorie.

   

  Doe Mee Webwinkel:
   

  Leden die in aanmerking komen voor de doe-mee-pasregeling van de gemeente Coevorden kunnen het lidmaatschap van v.v. Dalen als product afnemen in de Doe-Mee-Webwinkel.

  Meer informatie over de Doe-Mee-Webwinkel vindt u hier.

  Het productaanbod van v.v. Dalen in de Doe-Mee-Webwinkel vindt u hier.
  Vink op de webpagina Aanbod Doe-Mee-Webwinkel Coevorden links in het keuzemenu onder 'Aanbieders' de optie 'Voetbalvereniging Dalen' aan. Maak daarna je keuze uit het productaanbod van v.v. Dalen.

   

  NB: Vrienden van v.v. Dalen maakt geen deel uit van de voetbalvereniging v.v Dalen maar is een zelfstandig opererende vereniging. Contributiebedragen van de Vrienden van v.v. Dalen zijn dan derhalve niet opgenomen in het overzicht.

rfwbs-slide