• Lief en Leed reglement

 • Het actuele Lief en Leed reglement in pdf-formaat vindt u hier.


  LIEF EN LEED REGLEMENT

  Geboorte
  Huwelijk
  Overlijden
  Ziekte/Blessure
  Lidmaatschap
  Lid van Verdienste en Erelid


   

  GEBOORTE

  Indien een lid een kaart stuurt naar het bestuur wordt het lid bezocht door het bestuur mits het lid hierop prijs stelt. Hij/zij ontvangt een bos bloemen ter waarde van € 15,-.

   
  HUWELIJK

  Als een lid een uitnodiging stuurt i.v.m. zijn of haar huwelijk of huwelijksjubileum ontvangt diegene een attentie ter waarde van € 30,-.

   
  OVERLIJDEN

  Als een bestuurslid in functie of een lid overlijdt wordt er een rouwadvertentie geplaatst. Als een donateur overlijdt ontvangt de familie een kaart met oprechte deelneming. Er wordt geen rouwadvertentie geplaatst. Wel wordt er een advertentie op de website van “v.v. Dalen” geplaatst. Eén of meer afgevaardigden van het bestuur zullen de condoleancebijeenkomst of de uitvaart bezoeken. Het bestuur zal in overleg met de nabestaanden binnen 2 maanden na overlijden hem of haar 1 maal bezoeken.

   
  ZIEKTE / BLESSURE

  Iemand die ziek is of een blessure heeft ontvangt na 4 weken zonder onderbreking van ziekte of blessure een kaart van het bestuur. Na 8 weken zonder onderbreking van ziekte of blessure ontvangt hij/zij een attentie ter waarde van € 15,-.

   
  LIDMAATSCHAP

  Iemand die 50 jaar aaneengesloten lid is van de vereniging ontvangt tijdens de algemene ledenvergadering van de vereniging een bos bloemen ter waarde van € 15,-.

   
  LID VAN VERDIENSTE EN ERELID

  Wordt iemand benoemd tot lid van verdienste of erelid, dan ontvangt hij/zij een oorkonde in een lijst. Tevens ontvangt hij/zij een bos bloemen ter waarde van € 15,- en een waardebon van € 25,-.

   
  Daar waar het reglement lief en leed niet in voorziet, beslist het bestuur hoe te handelen.

  Dalen, november 2015
   

rfwbs-slide