• Verzekeringen

 • We onderscheiden twee verzekeringsvormen:

  • Collectieve ongevallenverzekering
  • Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

   

   

   

  Collectieve ongevallenverzekering

   

   

  Wie zijn verzekerd?

  • Geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB, zoals senioren, junioren en pupillen, (assistent-)scheidsrechters, consuls, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers enzovoort.
  • Vrijwilligers (niet-leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden/diensten, zonder dat er sprake is van werkzaamheden in het kader van een door betrokkenen aanvaarde, structurele functie.
  • Niet-leden, echter uitsluitend personen die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden en bedrijfs- en zomeravondwedstrijden, e.d. (met dien verstande dat het altijd aan voetbal gelieerde evenementen zijn).
  • Niet-leden wanneer deze deelnemen aan een activiteit van een vereniging, gericht op ledenwerving. Een en ander onder de voorwaarde dat de vereniging de NAW-gegevens van deze personen heeft geregistreerd.

   

   

  Lees hier alles wat je weten moet over de collectieve ongevallenverzekering. Melding van een ongeval dient te gebeuren middels een speciaal schadeformulier.

   

   

  Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

   

   

  Wie zijn verzekerd?

  • De KNVB met zijn districten.
  • Het bestuur van de KNVB en de besturen van de districten.
  • De door de KNVB toegelaten verenigingen.
  • Personen die bij de KNVB als leden zijn geregistreerd en waarvoor premie wordt betaald.
  • Vrijwilligers (niet-leden), gedurende de tijd dat zij werkzaamheden verrichten ten behoeve van verzekerden.
  • Personen die deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde schoolvoetbalwedstrijden, bedrijfs- en zomeravondwedstrijden e.d.
  • Functionarissen in dienst van de KNVB, zijn districten en/of de door de KNVB toegelaten verenigingen/stichtingen, zoals consuls, (assistent-)scheidsrechters en dergelijke.

   

   

  Lees hier alles wat je moet weten over de collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Hierin staat beschreven hoe je een schade c.q. aansprakelijkstelling meldt.

rfwbs-slide